Çağdaş Hukukçular Derneği 31 Aralık 1975 tarihinde kuruldu ve ilk Genel Kurulunu 12 Haziran 1976 tarihinde yaptı.

Çalışma Raporunda kuruluş belgeleri, kurucular listesi ve altı aydan kısa bir süre içinde yapılan çalışmaları ele alıyor.