Halit Çelenk yazılarını kitaplarına taşımıştır. Bu bölümde kitaplarında yer almayan bazı yazıları sunulmaktadır. Başka yazıları da düzenlendikten sonra yayınlanacaktır.

12 Mart Hukuku
1978
Yeni Ülke Dergisi (3. sayı)
"Terörü Önleme" Yasa Tasarıları
1979
Yeni Ülke Dergisi, (6. sayı)
Yeni Baskı Yasaları: Önlemler Paketi
1980
Yeni Ülke Dergisi (10. sayı)
Hukukta Dikta Rejimine Doğru
1980
Yeni Ülke Dergisi (11/12. sayı)
Aydınlar Dilekçesi Davasındaki Savunma, 1985
1986
Aydınlar Dilekçesi Davası, Adam Yayınları
TİP Üzerine Anılar
2002
Türk Sosyal Bilimler Derneği,Cumhuriyet Döneminde Siyasal Düşünce ve Modernleşme, İmaj Yayınevi, Ankara, Kasım 2002, s. 179-192