Hukuk Ödülleri

2024
Hukuk Ödülü
Murat Özveri
Bireysel İş İlişkileri Açısından Türkiye İşçi Hukuku
2024
Akademik Destek Ödülü
Erdi Yetkin
Cezalandırılabilirliğin Öne Alınmasının Bir Görünüş Biçimi Olarak Hazırlık Hareketlerinden Doğan Ceza Sorumluluğu
2024
Akademik Teşvik Ödülü
Seda Özkan
Etkili Parlamenter Muhalefetin Anayasal Esasları; Denetim Verileri Işığında Önerge Verme Eylemliliğine Çözümleyici Yaklaşım
2024
Akademik Teşvik Ödülü
Furkan Yılmaz
Hukukta Yorumun Sınıfsallığı
2023
Hukuk Ödülü
Serdar Ünver
Negatif Din Özgürlüğü
2023
Seçici Kurul Özel Ödülü
Berke Özenç
Demokrasiyi ve Anayasayı Korumak – Kelsen Schmitt’e Karşı
2023
Akademik Destek Ödülü
Elif Kumru Paksoy
Anayasal Dönem Olarak Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğilimi
2023
Akademik Destek Ödülü
Gönenç Hacaloğlu
Küresel Adalet: Emperyalizm ve Uluslararası Yargılamalar
2023
Akademik Teşvik Ödülü
Çağatay Şahin
Tıp Fakültelerinde Kadavra Eksikliği ve Üniversitelerin Açtıkları Kadavra Alım İhaleleri Üzerine Bir Değerlendirme
2023
Akademik Teşvik Ödülü
Hülya Dinçer
Olağanüstü Halde Hesap Verebilirlik Alanının Daralması ve “Kanuni” Sorumsuzluk Rejimi
2022
Hukuk Ödülü
Zafer Aydın
İşçilerin Haziranı: 15-16 Haziran 1970
2022
Seçici Kurul Özel Ödülü
Berivan Tapan
Savdı Doğan Öz'ü Vurdular: Bir Kontrgerilla Cinayeti
2022
Akademik Destek Ödülü
Berivan Sevna Yılmaz
İlkel Birikim ve Arazi Toplulaştırma Uygulaması
2022
Akademik Destek Ödülü
Mehmet Can Ekzen
Seküler Eleştiri ve Laik Hukuk Bağlamında Cumhuriyet Dönemi İlk Romanlarına Bakış
2022
Akademik Destek Ödülü
Gözde Türkeli
Toplanma Hakkı Bağlamında Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Suçu
2021
Hukuk Ödülü
DİSK Araştırma Merkezi-Editör Aziz Çelik
DİSK Tarihi, Kuruluş-Direniş-Varoluş, 1. Cilt (1967-1975)
2021
Akademik Destek Ödülü
Burak Yücekaya
Hukukun Piyasalaşma Uğrağı Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk Kurumu
2021
Akademik Destek Ödülü
Melika Orçin
Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türk Hukukunda Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya ile İletişim Kurma Hakkı
2021
Seçici Kurul Özel Ödülü
Volkan Bora Uğur
Sanatın Mülkiyeti
2020
Birincilik Ödülü
Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu
Metastaz
2020
Seçici Kurul Özel Ödülü
Gülşah Kaya, Barış Işık, Birkan Bulut, Fulya Alikoç
Duymak Zorundasınız: 10 Ekim Katliamı Davası
2020
Akademik Destek Ödülü
Şeyma Sağdıç
Roma’dan Sosyalist Topluma: Hukuki Biçimler Miras Kalır mı?
2020
Akademik Destek Ödülü
Mustafa Bayram Mısır
Devlete Karşı Kamu Hukuku: Egemenlik Kuramlarının Tarihsel Materyalist Eleştirisi
2019
Birincilik
Ezgi Nur Türkoğlu
Türk Hukukunda Yeni Bir Özelleştirme Yöntemi–Türkiye Varlık Fonu
2019
Birincilik
Kasım Akbaş
Sınıf Mücadelesi ve Hukuk
2019
Akademik Teşvik Ödülü
Yusuf Ziya Kınacı
Kapitalizmde Ekonomi-Dışı Zorun Somutluklarından Biri Olarak Ceza Siyaseti
2019
Seçici Kurul Özel Ödülü
Hüreyye Özdemir
Asker "Hazırol" Deyince – 12 Eylül 1980 Döneminde Sansür ve Oto-Sansür
2019
Seçici Kurul Özel Ödülü
Şerafettin Kaya
Diyarbakır’da İşkence
2019
Seçici Kurul Özel Ödülü
Ozan Özgür
Gecenin Kapıları
2018
Birincilik Ödülü
M. Murat Öngel
“Anayasa’nın Eksiksiz, Tastamam Uygulanması”: Türkiye İşçi Partisi’nin Anayasa Mahkemesi’nde Açtığı İptal Davaları (1963 – 1971)
2018
Birincilik Ödülü
Özge Demir
Uygulamada Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve İlgili Mevzuat
2018
Akademik Destek Ödülü
Irmak Erdoğan
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Kapsamında Direnme Suçu
2018
Akademik Destek Ödülü
Işıl Nur Kurnaz
Collective Social Rights in Turkish Constitutional Law: A Comparative Analysis of Trade Union Rights from the Constitution of 1961 to the Constitution of 1982
2018
Akademik Destek Ödülü
Melih Yeşilbağ
The Mortar of Hegemony: The Political Economy of The Construction Boom In AKP’s Turkey (Hegemonyanın Harcı: AKP Döneminde İnşaata Dayalı Birikim)
2018
Akademik Destek Ödülü
Zeynep Ağdemir
Vergi, Sınıf ve İsyan: 16.-18.Yüzyıllarda İngiltere, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Vergi İsyanları
2018
Seçici Kurul Özel Ödülü
İsmet Akça, Süreyya Algül, Hülya Dinçer. Erhan Keleşoğlu. Barış Alp Özden
OHAL KHK'lerinin Yasal Mevzuat Üzerindeki Etkileri
2023
Akademik Teşvik Ödülü
Çağatay Şahin
Tıp Fakültelerinde Kadavra Eksikliği ve Üniversitelerin Açtıkları Kadavra Alım İhaleleri Üzerine Bir Değerlendirme
2023
Akademik Teşvik Ödülü
Hülya Diçer
Süreklileşen Olağanüstü Halde Hesap Verebilirlik Alanının Daralması ve “Kanuni” Sorumsuzluk Rejimi
2017
Birincilik Ödülü
Fatih Yaşlı
Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne
2017
Birincilik Ödülü
Süreyya Algül
Türkiye’de Sendika Siyaset İlişkisi – DİSK (1967-1975)
2017
Akademik Destek Ödülü
Aynur Demirli
Demokrat Partinin Laiklik Söylemi: Devletin Baskı Aygıtından Din Hürriyetine
2017
Akademil Destek Ödülü
Koşun Özgür Özbey
Sermaye Birikim Sürecinde Ticaret Hukukunun İşlevi
2017
Mansiyon
Ayşegül Kars Kaynar
Neo-liberal Dönemde Hukuk ve Neo-Formalizm Tartışmalarına Bir Giriş
2017
Mansiyon
Benan Molu – Ayşe Bingöl Demir
Savunma Yasak
2017
Mansiyon
Gülçin Çakmak
Bolivya Anayasası’nın Yapım Sürecinde 4. Anayasacılık Dalgasını Aramak
2016
Birincilik Ödülü
Cangül Örnek
Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı – Anti Komünizm ve Amerikan Etkisi
2016
Teşvik Ödülü
Can Yavuz
Hukuk Eğitimi ve Öğretimi
2016
Teşvik Ödülü
Eda Aslı Şeran
Augusto Boal’in ‘Yasama Tiyatrosu’ Yönteminin Hukuka ve Demokratikleşmeye Etkisi
2016
Teşvik Ödülü
Emine Behiye Karakitapoğlu
Küçük Hidro Elektrik Santrallerinin (HES) ÇED Sürecine Halkın Katılımı
2015
Birincilik Ödülü
Prof. İbrahim Kaboğlu Başkanlığındaki Gezi Hukuki İzleme Grubu
Demokrasi ve Totalitarizm Sarkacındaki Türkiye - Gezi Raporu
2015
Birincilik Ödülü
Prof. Dr. Yaman Akdeniz – Kerem Altıparmak
İnternet ve İfade Özgürlüğü Konulu Çalışmalar - Twitter ve YouTube Erişim Engelleme Kararlarının Kaldırılması Başvuruları
2015
Teşvik Ödülü
Nazile İrem Yeşilyurt
İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması ve İvedi Yargılama: Hukuka Sermayeye Koşut Hız Ayarı
2015
Teşvik Ödülü
Göksu Uğurlu
Uluslararası Hukuka Üçüncü Dünya Yaklaşımları