Hukuk Ödülleri

2019
Birincilik
Ezgi Nur Türkoğlu
Türk Hukukunda Yeni Bir Özelleştirme Yöntemi–Türkiye Varlık Fonu
2019
Birincilik
Kasım Akbaş
Sınıf Mücadelesi ve Hukuk
2019
Akademik Teşvik Ödülü
Yusuf Ziya Kınacı
Kapitalizmde Ekonomi-Dışı Zorun Somutluklarından Biri Olarak Ceza Siyaseti
2019
Seçici Kurul Özel Ödülü
Hüreyye Özdemir
Asker "Hazırol" Deyince – 12 Eylül 1980 Döneminde Sansür ve Oto-Sansür
2019
Seçici Kurul Özel Ödülü
Şerafettin Kaya
Diyarbakır’da İşkence
2019
Seçici Kurul Özel Ödülü
Ozan Özgür
Gecenin Kapıları
2018
Birincilik Ödülü
M. Murat Öngel
“Anayasa’nın Eksiksiz, Tastamam Uygulanması”: Türkiye İşçi Partisi’nin Anayasa Mahkemesi’nde Açtığı İptal Davaları (1963 – 1971)
2018
Birincilik Ödülü
Özge Demir
Uygulamada Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve İlgili Mevzuat
2018
Akademik Destek Ödülü
Irmak Erdoğan
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Kapsamında Direnme Suçu
2018
Akademik Destek Ödülü
Işıl Nur Kurnaz
Collective Social Rights in Turkish Constitutional Law: A Comparative Analysis of Trade Union Rights from the Constitution of 1961 to the Constitution of 1982
2018
Akademik Destek Ödülü
Melih Yeşilbağ
The Mortar of Hegemony: The Political Economy of The Construction Boom In AKP’s Turkey (Hegemonyanın Harcı: AKP Döneminde İnşaata Dayalı Birikim)
2018
Akademik Destek Ödülü
Zeynep Ağdemir
Vergi, Sınıf ve İsyan: 16.-18.Yüzyıllarda İngiltere, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Vergi İsyanları
2018
Seçici Kurul Özel Ödülü
İsmet Akça, Süreyya Algül, Hülya Dinçer. Erhan Keleşoğlu. Barış Alp Özden
OHAL KHK'lerinin Yasal Mevzuat Üzerindeki Etkileri
2017
Birincilik Ödülü
Fatih Yaşlı
Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne
2017
Birincilik Ödülü
Süreyya Algül
Türkiye’de Sendika Siyaset İlişkisi – DİSK (1967-1975)
2017
Akademik Destek Ödülü
Aynur Demirli
Demokrat Partinin Laiklik Söylemi: Devletin Baskı Aygıtından Din Hürriyetine
2017
Akademil Destek Ödülü
Koşun Özgür Özbey
Sermaye Birikim Sürecinde Ticaret Hukukunun İşlevi
2017
Mansiyon
Ayşegül Kars Kaynar
Neo-liberal Dönemde Hukuk ve Neo-Formalizm Tartışmalarına Bir Giriş
2017
Mansiyon
Benan Molu – Ayşe Bingöl Demir
Savunma Yasak
2017
Mansiyon
Gülçin Çakmak
Bolivya Anayasası’nın Yapım Sürecinde 4. Anayasacılık Dalgasını Aramak
2016
Birincilik Ödülü
Cangül Örnek
Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı – Anti Komünizm ve Amerikan Etkisi
2015
Birincilik Ödülü
Prof. İbrahim Kaboğlu Başkanlığındaki Gezi Hukuki İzleme Grubu
Demokrasi ve Totalitarizm Sarkacındaki Türkiye - Gezi Raporu
2015
Birincilik Ödülü
Prof. Dr. Yaman Akdeniz – Kerem Altıparmak
İnternet ve İfade Özgürlüğü Konulu Çalışmalar - Twitter ve YouTube Erişim Engelleme Kararlarının Kaldırılması Başvuruları
2015
Teşvik Ödülü
Nazile İrem Yeşilyurt
İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması ve İvedi Yargılama: Hukuka Sermayeye Koşut Hız Ayarı
2015
Teşvik Ödülü
Göksu Uğurlu
Uluslararası Hukuka Üçüncü Dünya Yaklaşımları