Hukuk Ödülleri

2017
Birincilik Ödülü
Fatih Yaşlı
Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne
2017
Birincilik Ödülü
Süreyya Algül
Türkiye’de Sendika Siyaset İlişkisi – DİSK (1967-1975)
2017
Akademik Destek Ödülü
Aynur Demirli
Demokrat Partinin Laiklik Söylemi: Devletin Baskı Aygıtından Din Hürriyetine
2017
Akademik Destek Ödülü
Koşun Özgür Özbey
Sermaye Birikim Sürecinde Ticaret Hukukunun İşlevi
2017
Mansiyon
Ayşegül Kars Kaynar
Neo-liberal Dönemde Hukuk ve Neo-Formalizm Tartışmalarına Bir Giriş
2017
Mansiyon
Benan Molu – Ayşe Bingöl Demir
Savunma Yasak
2017
Mansiyon
Gülçin Çakmak
Bolivya Anayasası’nın Yapım Sürecinde 4. Anayasacılık Dalgasını Aramak
2016
Birincilik Ödülü
Cangül Örnek
Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı – Anti Komünizm ve Amerikan Etkisi
2016
Seçici Kurul Teşvik Ödülü
Eda Aslı Şeran
Augusto Boal’in ‘Yasama Tiyatrosu’ Yönteminin Hukuka ve Demokratikleşmeye Etkisi
2016
Seçici Kurul Teşvik Ödülü
Emine Behiye Karakitapoğlu
Küçük Hidro Elektrik Santrallerinin -HES- ÇED Sürecine Halkın Katılımı
2016
Seçici Kurul Teşvik Ödülü
Can Yavuz
Hukuk Eğitimi ve Öğretimi
2015
Birincilik Ödülü
Prof. İbrahim Kaboğlu Başkanlığındaki Gezi Hukuki İzleme Grubu
Demokrasi ve Totalitarizm Sarkacındaki Türkiye - Gezi Raporu
2015
Birincilik Ödülü
Prof. Dr. Yaman Akdeniz – Kerem Altıparmak
İnternet ve İfade Özgürlüğü Konulu Çalışmalar - Twitter ve YouTube Erişim Engelleme Kararlarının Kaldırılması Başvuruları
2015
Teşvik Ödülü
Nazile İrem Yeşilyurt
İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması ve İvedi Yargılama: Hukuka Sermayeye Koşut Hız Ayarı
2015
Teşvik Ödülü
Göksu Uğurlu
Uluslararası Hukuka Üçüncü Dünya Yaklaşımları