Av. Erşen Şansal - Av. Nevzat Helvacı

Tarih:
Haziran 2011
Yayınlandığı Yer:
Ankara Barosu Dergisi (2011/2. sayı)