Halit Çelenk’i 5 Mayıs 2011’de kaybettik.

Çelenk, bilimsel sosyalizme inanmış, “doğa ve toplumun gelişme tarihinin, bilimsel araştırmalara dayalı en doğru ve doyurucu inceleme ve değerlendirmesinin diyalektik materyalizm ve Marksist dünya görüşünce ortaya konulduğunu” düşünen bir hukukçudur. Kendisi, toplumun tüm ekonomik ve sosyal sorunları için çözümün “sosyalist bir sistem içinde gerçekleşebileceğine” inanmaktadır.

Çelenk, kırk yılı aşkın avukatlık yaşamı boyunca, hep bu inanç doğrultusunda savaşım vermiş, sınıfsız sömürüsüz bir toplum mücadelesi veren kişi ve örgütleri savunmuştur.

Bu bağlamda, temelinde “emeğin karşılığını alma” savaşımının yattığını düşündüğü “İnsan Hakları”nın yani emekçi sınıf ve katmanlardan yana olan hukuk anlayışını incelemiş ve bu doğrultuda mücadele vermiştir. Düşünme ve örgütlenme özgürlüğü, bedenin tamlığı, grev ve toplu sözleşme hakkı, özel yaşamın gizliliği,seyahat özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, konut dokunulmazlığı,işkence yasağı, sendikal haklar, basın özgürlüğü, yaşam hakkı, sansür yasağı vb… gibi özgürlükleri içermektedir bu hukuk anlayışı. Hedefi ise, insanın mutluluğu, toplumun mutluluğu, işçi ve emekçi halk yığınlarının mutluluğudur.

Bu hedef doğrultusunda sadece bir savunman olarak değil ama sosyalist bir hukuk insanı olarak yaptığı değerlendirmeler ve incelemeler kitap ve broşürler halinde yayımlanmıştır.

Biz bu sitede, yaşamı boyunca, emeğin metalaşmasına karşı çıkmış olan Çelenk’in düşüncelerini, incelemelerini ve mücadelesini dünyayı değiştirmek isteyenlerle, özellikle de genç kuşaklarla paylaşmak istedik.

Bu savaşım, dünden bugüne, her alanda olduğu gibi hukuk alanında da iki temel sınıfın, burjuva ve işçi sınıflarının mücadele tarihinin bir parçasını oluşturmaktadır ve bir süreklilik göstermektedir. Diğer bir deyişle, geçmişin mücadelesi, günümüze ışık tutmaktadır. Sıkıyönetim mahkemelerinden DGM’lere, DGM’lerden günümüzün Özel Yetkili Mahkemelerine uzanan “yargı” zincirine karşı mücadeleden tutun da, 141-142. maddelerden başlayarak Terörle Mücadele yasası’na uzanan yasalara karşı verilen teorik ve pratik mücadelelerin içindedir Çelenk. Sosyalizm inancının yoğrulmasıyla oluşan hukuk yapıtları özellikle 12 Mart ve 12 Eylül hukuksuzluklarının tarihsel birer belgesidir.

Böyle bir paylaşımı internet üzerinden yapmak istememizin nedeni, bu aracın yaygınlığı ve erişilebilirliğidir.

Sitemizi Kaya Güvenç hazırladı; teknik tasarımını Erdem Olcay, belgelerin düzenlenmesini Yener Yentek yaptılar. Ender Yeşildağ, Can Soyer ve Bülent Akça videoların düzenlenmesine katkıda bulundular. Emek veren tüm dostlarımıza ve çalışmayı destekleyen Türkiye Komünist Partisine teşekkür ediyoruz.

Umarız sitemiz görevini yerine getirir ve Halit Çelenk’in birikiminin paylaşılmasına katkıda bulunur.