İnternet ve İfade Özgürlüğü Konulu Çalışmalar - Twitter ve YouTube Erişim Engelleme Kararlarının Kaldırılması Başvuruları

Haziran Direnişi’nde tüm ülkede geniş halk kitlelerini direnişe katma ve anında haber aktarıp iletişimi sağlama anlamında “sosyal medya” etkili bir işlev gördü. Bu işlev, Haziran’dan sonra da devam etti ve her geçen gün etkinliği artıyor. Direnişi “şiddet” diye tanımlayarak, devlet yanlı şiddet için halkın üzerine saldırtma, yaralama, öldürme gibi tüm yolları kullanan siyasal iktidar, sosyal medyaya tahammülsüzlüğünü de yasaklama yoluyla gösterdi. Yasaklamaya karşı savları, sosyal medyanın önemini ve anlamını da kapsamlı şekilde vurgulayarak anlatan ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru dilekçelerine bu yönleri bütünsel olarak yansıtan çalışmalar bileşiminden oluşan eser de ödüle değer bulundu.