İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması ve İvedi Yargılama: Hukuka Sermayeye Koşut Hız Ayarı

Seçici Kurul Nazile İrem Yeşilyurt'un makalesini, hukuk ve yargı üzerinde fazlasıyla oynandığı yakın tarihi, karşılaştırmalı örneklerle inceleyerek, bu oynamaların ne hukuku ne de yargıyı içinde bulunduğu çarpık durumdan kurtarma amacına yöneltmediği, görünürdeki gerekçenin arkasına, sermayenin isteklerine koşut hız ayarı gibi gerçek amacın saklandığı savı ile teşvike değer bulundu.