Sermaye Birikim Sürecinde Ticaret Hukukunun İşlevi

‘Sermaye Birikim Sürecinde Ticaret Hukukunun İşlevi’ isimli çalışma, üretim ilişkileri ve hukukun bağlantısı üzerinde durarak ticaret hukukunun üç temel kavramı olan ve sermaye birikim sürecinde de esaslı önemi bulunan tacir, ticari işletme ve şirket kavramları üzerinden bu hukuk alanının sermaye birikim sürecindeki özgül işlevlerini tartışmaktadır. Çalışma, bu ana tartışma çerçevesini oluşturmak için hukukun kapitalist toplumsal düzenlemedeki yeri üzerinde yoğunlaştıktan sonra, ticaret hukukunun temel kavramlarının sermaye birikim sürecindeki işlevlerini incelemeye, kavramların toplumsal tarihlerine de kısaca ifade ederek yönelmektedir.