Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne

"Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü'ne", Türk sağının 1930'lardan 1980'e kadar olan evrimini incelemektedir. Bu inceleme ise esas olarak Türk sağının en önemli ideologları olarak görebileceğimiz dört isim üzerinden yapılmıştır: Nihal Atsız, Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek ve Seyyid Ahmet Arvasi.
Bu dört isim Türk sağının milliyetçilik, muhafazakarlık ve İslamcılık olarak adlandırdığımız üç haline dair düşünsel üretimde bulunmuşlar, bu üretimin temel motivasyon kaynağı ise anti-komünizm olmuştur. Soğuk Savaş'la birlikte Türk sağının bileşimine Türkçülükle birlikte İslam da eklenmiş, Türkiye'de sol düşünce ve hareket güçlendikçe, panzehir olarak İslamcılığın dozajı da artmıştır.
Çalışmanın esas meselesi, basitçe bu isimleri ve fikirlerini incelemek değil, anti-komünist siyasetin, Cumhuriyet'i nasıl çökerttiğini ve nasıl bir rejim değişikliğine yol açtığını göstermektir. Dolayısıyla, Kitapta anlatılan "hikaye", AKP'nin tarih-öncesinin ve bugünlere nasıl geldiğimizin hikayesi olarak okunmalıdır.