Vergi, Sınıf ve İsyan: 16.-18.Yüzyıllarda İngiltere, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Vergi İsyanları

VERGİ, SINIF VE İSYAN: 16.-18.YÜZYILLARDA İNGİLTERE, FRANSA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA VERGİ İSYANLARI

Zeynep AĞDEMİR

Doktora Tezi, Maliye (Kamu Ekonomisi) Anabilim Dalı

Danışman: Doç. Dr. Serdal Bahçe

Ekim, 2017, 436 sayfa.

ÖZET

16.-18 yüzyıl dönemi feodalizmin çöküşü ile kapitalizmin doğuşuna işaret eder. Bu tarihsel süreç vergileri de kapsayan pek çok toplumsal veçhede farklı toplumsal sınıfları karşı karşıya getiren çatışmaları barındırmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, bu dönemde gerçekleşen vergi isyanlarını Fransa, İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu için incelemeye çalışarak vergi ve toplumsal sınıflara ilişkin çıkarımlar yapmaktır. Bu bağlamda, ilk olarak ülkelerin üretim ilişkileri incelenerek anlaşılmaya çalışılmıştır. İkinci olarak ülkelerin idari, dini ve mali yapısı ele alınmıştır. Ardından vergi isyanları incelenmiştir. Vergi isyanları ise bu toplumsal yapı dikkate alınarak oluşturulan sorulara cevaplarla birlikte sonuç bölümünde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fransa, İngiltere, Osmanlı, vergi isyanları, toplumsal üretim ilişkileri, idari yapı ve mali yapı.