DİSK Tarihi, Kuruluş-Direniş-Varoluş, 1. Cilt (1967-1975)