Seküler Eleştiri ve Laik Hukuk Bağlamında Cumhuriyet Dönemi İlk Romanlarına Bakış

SEKÜLER ELEŞTİRİ VE LAİK HUKUK BAĞLAMINDA CUMHURİYET DÖNEMİ İLK ROMANLARINA BAKIŞ

Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans Bitirme Tezi (Basılmamış)

Ağustos 2021

(YÖK Tez Kayıt Referans No: 10419329)

(YÖK Tez No: 685709)

Bu çalışmada Türk-Osmanlı hukuk tarihinden hareketle Türk hukukunun laikleşme süreci boyunca geçirdiği evrelerin sonucunda Cumhuriyet’in ilanı ile yerleşen laik sistemin bireysel alanda meydana getirdiği değişikliklere ve bunların Cumhuriyet’in ilk 25 yıllık döneminde üretilen edebiyat eserlerinde yansımasına odaklanılmıştır. Edward Said’in “seküler eleştiri” anlayışı ve Charles Taylor’un “sekülerlik” kavramları çerçevesinde Feride Müfit Tek’in “Pervaneler”, Suat Derviş’in “Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır” ve Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı) “Aganta Burina Burinata” romanları incelenmiştir.

Hukuk mevzuatı ve kurumlarında meydana gelen laikleşmenin eğitim alanında, doğa ve insan ilişkilerinde ve işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde oluşturduğu görünümlerin ve bunların sosyal ve kültürel izdüşümlerinin roman anlatısı ve karakterleri üzerinde ne şekilde etkisini gösterdiği incelenmiştir. Gerçekçilik ve toplumsal gerçekçilik açısından da incelenen romanların seküler bireyi nasıl tarif ettiği üzerinde durulmuştur.