Davanın Açıldığı Tarih:
1971
Belgeler:
1. THKO Davasının Kronolojisi
1. THKO Davası - Gerekçeli Hüküm
Temyiz

Dava tarihe, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kısa bir yargılama sonunda 6 Mayıs 1972 sabahı idam edilmeleriyle geçmiştir.

İlk tutuklamalar 1971 Ocak ayında başladı. 29 Haziran 1971 tarihinde Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri mahkemesinde 24 kişi hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını tağyir [bozma], tebdil [değiştirme] ve ilgaya [ortadan kaldırmaya] cebren teşebbüs etmek ve bu fiile fer'an iştirak etmek" suretiyle Türk Ceza Kanununun 146. maddesini ihlal etmekten dava açıldı. 9 Ekim 1971 tarihinde 18 kişi hakkında idam cezası verildi. Yargıtay Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın cezalarını onayladı, diğer 15 kişi hakkındaki kararı bozdu.

Dava dosyasına konu olan belgelerin bir bölümü, Halit Çelenk'in derleyip yayına hazırladığı 1. THKO Davası adlı kitapta yer almaktadır. Bunlar arasında avukatların sıkıyönetim mahkemelerinin Anayasaya aykırılık dilekçeleri ve sonucu, iddianame, sanıkların sorguları, savunmaları ve avukatların savunmaları yer almaktadır. Bu kitap sitemizde yayınlanmaktadır.

Belgelerin bir bölümü de Halit Çelenk'in İdam Gecesi Anıları kitabında bulunmaktadır. Bunlar Askeri Yargıtay'ın Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in idam kararlarını onaylayan ilk kararı, Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun kararı ve Sıkıyönetim Mahkemesinin son kararıdır.

Bu sayfalarda, Serpil Çelenk Güvenç'in Darağacına Mektuplar kitabından aktardığımız davanın kronolojisi ile Sıkıyönetim Mahkemesinin 9 Ekim 1971 tarihli Gerekçeli Hüküm belgesini veriyoruz.

Gerekçeli Hüküm tarihsel bir belge niteliğindedir, bu nedenle internet için düzenlemeyi sayfa numaralarını belgenin aslına uygun olacak şekilde yaptık. Aynı gerekçeyle yazım yanlışlarına da dokunmadık.

Bu sayfalarda başka belgeleri de yayınlamayı sürdüreceğiz.