1. THKO Davası
Son Baskı:
68'liler Vakfı Yayınları
2008

Üç cilt olarak tasarlandığı halde yalnızca birinci cildinin basımı gerçekleştirilebilen bu kitaptaki belgeler Halit Çelenk tarafından derlenmiş ve yayına hazırlanmıştır. Kitapta, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve 18 arkadaşının idamla yargılandıkları 1. THKO davasında mahkemede yaptıkları savunmalar, avukatların savunmaları, askeri savcının iddianamesi, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 1 nolu bildirisi, avukatların mahkemelerin bağımsızlığına dair Ankara 1 nolu Sıkıyönetim mahkemesine verdikleri itiraz dilekçesi ve mahkemenin red kararı, Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından kaçırılan ve üç gün sonra serbest bırakılan üç Amerikalı erin sorgu  ifadelerinin bazı bölümleri, İrfan Uçar’ın tahkikatın genişletilmesi isteğini içeren dilekçesi, Yusuf Aslan’ın ailesine ve Halit Çelenk’in ise Deniz Gezmiş’e yazdığı bir mektup ve Deniz Gezmiş’in Halit Çelenk’e yolladığı bir pusula ile Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in babalarının başbakan Nihat Erim’e yazdıkları mektuplar bulunmaktadır.

Kitabın ilk baskısı Yöntem Yayınları tarafından Mayıs 1974’te, ikinci baskısı 2008 yılında 68'liler Birliği Vakfı tarafından yapılmıştır.