12 Eylül ve Hukuk
Son Baskı:
Onur Yayınları
1988

Profesör Bahri Savcı’nın “yenilmeyenlerin tanığı” olarak betimlediği bu yapıt, Engels’in “Bütün tarih boyunca (...) yürürlüğe konmuş yasalar, yalnızca sınıf egemenliğine ve sınıf sömürüsüne dayalı toplumsal ilişkileri konuşmuşlardır” sözcükleriyle başlar. Bir üst yapı kurumu olan hukukun ve bu bağlamda 12 Eylül ve 12 Mart dönemlerindeki hukuksal yapının sınıfsal analizinin yapıldığı eserde, depolitizasyon, insan hakları, genel af, sendikal haklar, 12 Eylül Anayasası ve işçi hakları, vatandaşlıktan çıkarma, çağdaş ceza hukuku ve ölüm cezası, demokratikleşme gibi konular da yer almaktadır.

Kitap, 1988 yılında Onur yayınlarınca basılmıştır.