Hukuk Yazıları
Son Baskı:
TÖB-DER Yayınları
1974

Halit Çelenk’in 1974 yılında TÖB-DER yayınları arasında yayınlanan bu yapıtı, yazarın siyasal görüşünün ifadesi diye betimleyebileceğimiz “Yenilmeyenler” yazısı ile başlar. Çelenk’e göre, ezilenlerin kurtuluşunu hiçbir güç engelleyemeyecektir. “Bir maymun sırıtmasından insanca bir gülüşün çıkması bile bunu anlamaya yeter.”

Yapıtta işlenen hukukun niteliği, memur-siyaset ilişkileri, Dernekler Yasası, memurların sendikal hakları ve grev hakkı, basında ceza sorumluluğu, düşünce özgürlüğü, bilirkişilik, Avrupa Konseyi, işkence, 141-142. maddeler, af sorunu gibi teorik konuların yanı sıra siyasal davalarda avukat ve sanıklara yardımcı olmak amacıyla dilekçe örnekleri ve yasal durumlara ilişkin pratik bilgiler de verilmektedir.