İdam Gecesi Anıları
Son Baskı:
İMGE Kitabevi Yayınları
2010

Mayıs 1978’de Ülke yayınlarınca ilk basımı yapılan kitapta, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının infazında hazır bulunan iki avukattan birisi olan Halit Çelenk’in infaz gecesi anıları, 12 Mart askeri cuntası tarafından kurdurulan Ankara 1. No.lu Askeri Mahkemesinin verdiği idam kararının gerekçe ve hukuksal tartışma bölümü, Askeri Yargıtay İkinci Dairesinin idamı onaylayan kararı, CHP’nin Anayasa mahkemesine açtığı davanın dilekçesi, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararı, Ankara 1. Numaralı Askeri mahkemesinin son kararı ve bazı belgeler bulunmaktadır.

Kitabın ilk baskısı Ülke Yayınları tarafından 1978 yılında yapılmış, daha sonra Onur Yayınları, Tekin Yayınları ve 2009'da İMGE Kitabevi Yayınları tarafından 2009'da 15. ve 2010'da 16. baskısı yapılmıştır.

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın son sözleri, yasal sınırlamalar nedeniyle son iki baskıya kadar kitapta yer almamıştır. Ölüm İnfaz Tutanağında Deniz Gezmiş'in son sözleri için "...saat 01.25'de sehpaya çıkarken de (suç unsuru bulunduğundan16 kelime yazılmadı) dedi ..." şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Tutanağa son sözler konusunda Yusuf Arslan için "... bilahare sehpaya çıkarken (suç unsuru bulunduğundan 26 kelime yazılmadı) dedi" şeklinde, Hüseyin İnan için "... ip boynuna geçirilmeden evvel hiç bir menfaat gözetmeden halkımın mutluluğu için çalıştım ve bu bayrağı taşıdım, bundan sonra bunu Türk halkına emanet ediyorum, yaşasın devrimciler, kahrolsun faşistler, dedi ..." şeklinde ifadeler yer aldı.

Halit Çelenk ve Mükerrem Erdoğan'ın infazlardan sonra eve döndüklerinde ilk yaptıkları şey son sözleri doğru ve eksiksiz yazılı hale getirmek oldu. İşte O'nların son sözleri:

Deniz: "Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Marksizm-Leninizm'in yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi. Kahrolsun emperyalizm. Yaşasın işçiler, köylüler."

Yusuf: "Ben ülkemin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğu için şerefimle bir defa ölüyorum. Sizler, bizi asanlar şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Sizler Amerika'nın hizmetindesiniz. Yaşasın devrimciler. Kahrolsun faşizm."

Hüseyin: "Ben şahsi hiç bir çıkar gözetmeden halkımın mutluluğu ve bağımsızlığı için savaştım. Bu bayrağı bu ana kadar şerefle taşıdım. Bundan sonra bu bayrağı Türk halkına emanet ediyorum. Yaşasın işçiler, köylüler ve yaşasın devrimciler. Kahrolsun faşizm."