Bildiri Yayınlama
Son Baskı:
Çağdaş Hukukçular Derneği
1976

Çağdaş Hukukçular Derneği 15 Nisan 1976'da kuruldu ve kısa bir süre sonra, güncel konularda broşürler yayınladı. Bunların ilki bildiri yayınlanması konusunda gerek örgütleri gerekse bireyleri soruşturmalara uğramamaları için çıkarılan Bildiri Yayınlama broşürüdür.

Dönemin 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti dönemi olduğunu anımsamakta yarar var. Baskıların olanca hızıyla arttığı bir dönemde bu yayınlar mücadelenin hukuk alanındaki yüzünün bir parçasıdır.