Hukuksuz Demokrasi
Son Baskı:
Çağdaş Yayınları
1985

Halit Çelenk Çağdaş Yayınları tarafından yayınlanan bu yapıtında, kimi hukuk kavramlarını ele almaktadır. Bunların arasında güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, adalet kolluğu, uzmanlık mahkemeleri, siyasal suç, düşünce özgürlüğü ve laiklik, din ve vicdan özgürlüğü, yaşam hakkı, idam ve yargısız infaz, işkence suçları, siyasal suçlar, siyasal eylemin tanımı, insan hakları ve hukukun ilişkisi, CMUK, hukukun üstünlüğü, düşünce ve sanat özgürlüğü, uzmanlık mahkemeleri, avukatların ve Baroların bağımsızlığı gibi konular ve kavramlar yer almaktadır.

İlhan Selçuk kitaba yazdığı önsözde şunları söylemektedir: “Çağdaş hukukun insan hak­larına ve özgürlüklere dayalı içeriği kadar, toplumsal ve si­yasal anlamdaki işlevini de gözönünde tutan Halit Çelenk’in hukuk adamlığı pratikle teoriyi bağdaştırıp kaynaştırmasın­dan doğmaktadır. Bu bütünleniş içinde hukuk biçimsellikten kurtuluyor, donmuş kalıplarını kırıyor, dinamizm kazanıyor, çağdaş toplum yaşamının koşullarına dönüşüyor.”

Kitap Çağdaş Yayınlar tarafından 1985, 1986, 1990 ve 1994 yıllarında basılmıştır.

Kitabın son baskısında, daha önceki baskılarda yer alan Ceza Yasasının 140, 141 ve 142. maddeleriyle ile ilgili yazılar, bu maddeler yürürlükten kaldırıldığı için son baskıya konmamıştır. İnternet Edisyonunda bu yazılar da yer almaktadır.