141-142 Üzerine
Son Baskı:
Anka Yayınları
1976

Mart 1976’da Anka Yayınları tarafından basılan “141-142 Üzerine” adlı yapıt, Çelenk’in 12 Mart döneminde Elrom olayı akabinde gözaltına alınmasının ardından, emanet edildiği aile tarafından yakılmış ve yeniden yazılmıştır.

1926 yılında İtalyan ceza yasasına giren, 1936 yılında TCK’ya aktarılan ve özellikle askeri yönetim dönemlerinde, “Türkiye halkının çıkarlarına karşı, düzenin bekçiliğini yapan” 141-142. maddeler kullanılmak suretiyle demokrat ve sosyalistler yıllar yılı ağır baskı ve işkenceler çarptırılmışlardır. Faruk Erem’in deyişiyle, konuya ilişkin “büyük bir boşluğu dolduran ve Ceza hukukunun gelişimine önemli katkıda bulunan” Çelenk’in kitabı, 1936’dan itibaren 141-142. maddelerin tarihsel gelişimini, uygulamalar ışığında değerlendiren belki de bu konudaki tek yapıt olma özelliğini taşımaktadır.