Toplantılar ve Yürüyüşler
Son Baskı:
Çağdaş Hukukçular Derneği Yayınları
1977

Çağdaş Hukukçular derneği kuruluşundan sonra yayınladığı güncel konuları ele alan yayınlarından birisi de Toplantılar ve Yürüyüşler broşürüdür. Her zaman olduğu gibi sermeye iktidarları emekçi sınıfların bir araya gelmelerinden o tarihlerde de hoşlanmıyorlar ve her bir araya gelmeyi yasaya muhaleft olarak ele alıyorlardı.

Halit Çelenk toplan hakkının tarihine, ülkemizdeki uygulamalara değinmekte, yasayla ilgili pretik bilgiler, bu arada dilekçe örnekleri vermekte, suç ve cezalara ilişkin bilgiler vermektedir.