Barış Savaşçıları
Son Baskı:
Tekin Yayınları
1996

Halit Çelenk’in üniversite öğrenciliğinden itibaren avukatlığa başladığı ilk yıllara dek uzanan ve DİSK, TÖB-DER, 15-16 Haziran, ABD büyükelçisi Commer’in arabasının yakılması, İlhan Erdost’un öldürülmesi gibi önemli davalarla ilgili anılarının yer aldığı bu kitap 1996 yılında Tekin Yayınları tarafından basılmıştır.