Hazırlık Soruşturması Aşamasında Savunma Hakkı
Son Baskı:
Çağdaş Hukukçular Derneği
1977

Çağdaş Hukukçular Derneğinin bilgilendirme amaçlı yayınlarından birisi de bu yayındır.

Sanıkların hakları, gözaltı sürelerinin 12 Mart döneminde yapılan değişikliklerle 24 saatten, toplu suçlar için 15 güne çıkarılması, sürenin uzunluğunun işkenceler için uygun bir zemin yaratması, dosya inceleme hakkı gibi konuların ele alındığı yayında ilgili yasa maddeleri de verilmektedir.