Devlet Güvenlik Mahkemeleri Niçin Kaldırılmalıdır?
Son Baskı:
Çağdaş Hukukçular Derneği, 1976
1976

12 Mart dönemi olağanüstü mahkemelerle yeniden bir araya geldiğimiz bir dönemdir. Kurulan Sıkıyönetim Mahkemeleri her bakımdan mevcut Anayasaya da aykrıdırlar. 1973 yılında kabul edilen yasa ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurularak Sıkıyönetim Mahkemelerinin sürekliliği amaçlanmıştır.

DGM'ler başından beri hukukçuların eleştirilerine ve 1976 yılında DGM'ler işçi sınıfımızın siyasi nitelikli eylemliliğine de konu olmuştur.

Halit Çelenk mücadelenin başından beri içindedir. Çağdaş Hukukçular Derneğinin kurulmasından kısa bir süre de bu broşür yayınlanmıştır.