Yayın tarihi: 4 Mayıs 2017 - 16:31

Ödül Seçici Kurulu Ankara’da yapmış olduğu nihai değerlendirme toplantısında 2017 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödüllerini kazanan eserleri tespit etmiştir.

Halit Çelenk Hukuk Ödülüne iki eser birden layık görülmüştür. Söz konusu eserler; yazarı Fatih Yaşlı olan “Türkçü Faşizmden “Türk-İslam Ülküsü”ne” isimli kitap ile yazarı Süreyya Algül olan “Türkiye’de Sendika Siyaset İlişkisi – DİSK (1967-1975)” isimli kitaplardır.

Seçici Kurul yapmış olduğu değerlendirmede iki esere akademik destek ödülü verilmesine karar vermiştir. Akademik destek ödülü kazanan eserler Aynur Demirli’ye ait Demokrat Partinin Laiklik Söylemi başlıklı Yüksek Lisans Tezi ile Koşun Özgür Özbey’e ait Sermaye Birikim Sürecinde Ticaret Hukukunun İşlevi başlıklı Yüksek Lisans Tezidir.

Seçici Kurul yapmış olduğu değerlendirmede üç esere Mansiyon verilmesine karar vermiştir. Mansiyon kazanan eserler Ayşegül Kars Kaynar’a ait “Neo-liberal Dönemde Hukuk ve Neo-Formalizm Tartışmalarına Bir Giriş” konulu makale, Benan Molu ve Ayşe Bingöl Demir’e ait “Savunma Yasak” konulu makale ve son olarak Gülçin Çakmak’a ait “Bolivya Anayasasının Yapım Sürecinde 4. Anayasacılık Dalgasını Aramak” konulu makaledir.

Ödül Töreni daha önce ilan edilen tarih olan 5 Mayıs 2017’te Ankara’da yapılacaktır. Sizleri aramızda görmek isteriz.

Siz değerleri katılımcılara eserlerinizi göndermek suretiyle bizlere vermiş olduğunuz destek nedeniyle ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici Kurulu