Yayın tarihi: 7 Ocak 2014 - 19:25

17 Aralık 2013 te rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan operasyon hukukun kimi temel kavramlarının, örneğin güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı gibi ilkelerin, adalet kolluğu gibi uygulamaların güncel tartışmalara konu olmasına yol açtı. AKP iktidarının, Halit Çelenk’in ifadesiyle “binlerce yıllık tarihsel mücadele ve deneyimlerin bir birikimi” olan önemli hukuk kavramlarını çarpıttığı, kimi kavramları unutturmaya çalıştığı ya da kendi iktidar mücadelesinin araçları olarak kullandığı bilinmektedir.

Siteye eklediğimiz Hukuksuz Demokrasi kitabının en önemli özelliği, çarpıtılan, unutturulmaya çalışılan hukuk kavramlarının gerçek anlamlarını anımsatmasıdır. Çelenk bu kavramları ele aldığı çerçeveyi de kitabın girişinde şöyle belirtmektedir: “Sınıflı toplumlarda, herhangi bir kavramı sınıf gerçeğin­den soyutlayarak tanımlamak olanaksızdır. Toplumlarda, sı­nıfların ve sınıf mücadelelerinin varlığı yadsınamayacağına göre hukuku tanımlarken bu gerçeklerin gözönünde tutulma­sı, sınıflararası ilişkilerin ve çelişkilerin temel alınması zo­runludur.”

Yeni belgelerle zenginleşmiş sitemizde yeniden buluşmak dileğimizle.