Yayın tarihi: 29 Nisan 2020 - 12:06

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri altıncı yılında...

2019 Ödül Töreni, “düzen içine mahkum olmayan, alışılmış ya da alıştırılmış olanları yırtıp atacak daha çok sınıfsal analiz ve mücadele” eseri üretileceği inancıyla, “gelecek yıllarda da bir araya gelme, üretilmiş ve üretilecek birçok eseri, Halit Çelenk aracılığıyla halkla buluşturma” dileğiyle kapatılmıştı.

Bu yıl, eserler ve ödülleri değerlendirme konusunda gereği yerine getirilmekle birlikte, Covid-19 salgını ve önlemleri nedeniyle Halit Çelenk dostlarıyla buluşma dileğimizi yerine getirememenin burukluğu içindeyiz. Ancak ödül alan eserleri duyurma ve Halit Çelenk Sitesinde (https://halitcelenk.org/) yayımlamayla yetinebileceğiz.     

Halit Çelenk’in yaşamda ve hemen her alanda ışık tutan yol göstericiliği eser üretimini güçlendirdiği gibi, Hukuk Ödüllerinin kurumsallaşması da 2020 yılının salgın günlerinin sıkıntılarını aşabilecek güçte.

Bu yıl gönderilen 11 eserin ön incelenme yöntemiyle incelenmesi sonucu 6 eser Seçici Kurul tarafından değerlendirilmeye alındı.  

Eserler, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Halit Çelenk’in yaşamının ve devrimci duruşunun çok yönlülüğünü tanımlama bakımından anlamlı. Bu eserlerin Halit Çelenk Ödülleri’ne sunulmakla zaten değerli olduklarında kuşku yok.  Katılan tüm eser sahiplerine, emekleri ve duyarlılıkları için hem Çelenk ailesi hem de Seçici ve Düzenleyici Kurul adına Halit Çelenk’in dostluğu ve samimiyetiyle teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2 esere “akademik destek ödülü”, 1 esere “seçici kurul özel ödülü”, 1 esere de “birincilik ödülü” verilmesi kararlaştırıldı.

AKADEMİK DESTEK ÖDÜLLERİ

  1. Mustafa Bayram Mısır: “Devlete Karşı Kamu Hukuku: Egemenlik Kuramlarının Tarihsel Materyalist Eleştirisi” konulu kitap…

Kitap, akademik çalışma anlayışına sadık kalarak ortaya sürülen tezleri konu bütünlüğü içinde gerekçelendirerek egemenlik kuramını, devlet ve kamu konuları üzerindeki bulanıklığı çeşitli boyutlarıyla irdelemekle akademik destek ödülüne değer bulundu.

  1. Şeyma Sağdıç: “Roma’dan Sosyalist Topluma: Hukuki Biçimler Miras Kalır mı?” konulu makale…

Makale, az işlenmiş bir konuyu tutarlı bir tezle anlatırken marksizm ve hukuk konusunda çalışacak araştırmacılara da yeni çalışmalar ve tartışmalar konusunda önemli ipuçları vermekle akademik destek ödülüne değer bulundu.

 

SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

Gülşah Kaya, Barış Işık, Birkan Bulut, Fulya Alikoç:  “Duymak Zorundasınız: 10 Ekim Katliamı Davası”  konulu kitap…

Türkiye’nin yaşadığı tarihsel kara günlerden, en kanlı katliamlardan birini, öncesi ve sonrasıyla kapsamlı, özenli ve sistematik olarak anlatması; silahlı çetelerin faaliyetlerinde rahat hareket etmeleriyle siyasi iktidar arasındaki çakışmaları; toplantı hakkının toplumsal bir hak olarak güvencesiz ortama itilmesini, soruşturma ve iddianamelerle gerçekler arasındaki bağın nasıl çarpıtılacağını ve nasıl olması gerektiğini, dava süreçlerindeki gerçekleri ve çarpıtmaları ortaya çıkarması; hukuksuzluğun hukukla kamufle edilmesini yansıtması; aynı zamanda kolektif bir emeği içeren belgesel niteliğinde olması ve bu niteliğiyle birçok kanlı olayın gerçeğine de ışık tutması nedeniyle Seçici Kurul tarafından özel ödüle değer bulundu.

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu: “Metastaz” konulu kitap…

Kitap, hukuk ve yargının içinde bulunduğu kaotik durum ve yargıdaki iktidar/cemaat yapılanmalarını ortaya çıkarması; yargının iktidar bağlantılarının ve çeşitli çıkar pazarlıklarının konusu yapılması; bunların yanında anayasal, yönetsel, toplumsal ve siyasal alana müdahale bakımından önemli ve çelişkili konuları işlemesi, iktidarın yapısına ve tarihsel bir döneme ışık tutması; siyasal iktidarın ayrımcı uygulamalarını yansıtması yönlerinden ödüle değer bulundu. Yazarların araştırmacı gazetecilik ve gerçeğin haberi için verdikleri mücadele ve emeğin, sıklıkla soruşturmalara, davalara, tutuklamalara ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına uğratılması; temel hak ve özgürlük ihlalleri içinde yaşamak ve emek harcamak zorunda bırakılması da eserin Halit Çelenk ödülünün amacına uygun olarak birincilik ödülüne değer bulunmasını sağladı.    

***

Halit Çelenk ödülleri için artık geleneksel hale gelen sanatsal heykelcikler ve belgeleri ödül sahiplerine ulaştırılacak. Tüm düşünce suçlularının, gazeteci ve yazarların özgürlüklerine kavuşması; düşünce ve kanaat özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, basın özgürlüğü, süreli ve süresiz yayın özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü ve bilim ve sanat özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için Halit Çelenk’in hukukçuluğu ve devrimciliği önderliğinde gerekli mücadelenin yapılacağı inancımız hiç eksilmeyecek.       

Sağlıklı, eşitleştirilmiş ve özgürleştirilmiş bir toplumda, birçok yeni eserle 2021 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri töreninde buluşmak üzere…