Yayın tarihi: 28 Nisan 2014 - 10:58

Halit Çelenk'in arşivinde çeşitli belgeler yer alıyor. Sitemizin diğer bölümlerinde yayınlayamadığımız belgeleri Arşiv bölümünde yayınlayacağız. İlk olarak da Çağdaş Hukukçular Derneğinin yayını olan Çağımızda Hukuk ve Toplum Dergisinin elimizdeki sayılarını yayınlıyoruz.