Yayın tarihi: 5 Mayıs 2022 - 15:35

Değerlendirme sürecini tamamlayan Ödül Seçici Kurulu,

2022 YILI HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜNÜ yazarı Zafer Aydın olan "İşçilerin Haziranı: 15-16 Haziran 1970" isimli kitaba vermiştir.

Seçici Kurul Özel Ödülünü işlediği konu itibari ile yazarı Berivan Tapan olan "Savcı Doğan Öz'ü Vurdular: Bir Kontrgerilla Cinayeti" isimli kitaba vermiştir.

Akademik Destek Ödülü bu yıl üç eser arasında paylaştırılmıştır. Söz konusu eserler;

- Berivan Sevna Yılmaz’a ait "İlkel Birikim ve Arazi Toplulaştırma Uygulaması" konulu yüksek lisans tezi,

- Gözde Türkeli’ne ait 'Toplanma Hakkı Bağlamında Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Suçu' konulu yüksek lisans tezi,

- Mehmet Can Ekzen’e ait "Seküler Eleştiri Ve Laik Hukuk Bağlamında Cumhuriyet Dönemi İlk Romanlarına Bakış" konulu yüksek lisans tezidir.

 

Çelenk ailesi ve Seçici Kurul üyeleri olarak yakın zamanda aramızdan ayrılan Seçici Kurul üyemiz Av. Erşen Sansal’ın kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içindedir. Kendisi gerek sosyalist mücadele tarihi içinde gerekse hukuk mücadelesinde yeri doldurulamaz ender kişiliklerden birisidir. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

 

Ödül töreni bu sene içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle Ankara’da yalnızca ödül sahiplerinin katılacağı bir buluşma ile gerçekleştirilecektir.

 

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu 

Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Av. Dr. Başar Yaltı, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay