Yayın tarihi: 4 Mayıs 2023 - 11:09

HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 

Adaletsizliğe karşı mücadelenin simge isimlerinden Halit Çelenk adına düzenlenen Hukuk Ödülleri, aramızdan ayrılışının 12. yıldönümünde, 5 Mayıs 2023 tarihinde (yarın) sahiplerini buldu.  

Değerlendirme sürecini tamamlayan Ödül Seçici Kurulu, 

HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜNÜ yazarı SERDAR ÜNVER olan ‘Negatif Din Özgürlüğü’ isimli kitaba vermeye karar vermiştir.  

Seçici Kurul Özel Ödülü bir esere verilmiştir. Söz konusu eser; Yazarı BERKE ÖZENÇ olan ‘Demokrasiyi ve Anayasayı Korumak – Kelsen Schmitt’e Karşı’ isimli kitaptır.  

Akademik Destek Ödülü bu yıl iki eser arasında paylaştırılmıştır. Söz konusu eserler; 

GÖNENÇ HACALOĞLU’a ait ‘Küresel Adalet: Emperyalizm ve Uluslararası Yargılamalar’ konulu, ELİF KUMRU PAKSOY’a ait ‘Anayasal Dönem Olarak Yürütmenin Güçlendirilmesi Eğilimi’ konulu tezlerdir.  

Akademik Teşvik Ödülü bu yıl iki eser arasında paylaştırılmıştır. Söz konusu eserler; 

HÜLYA DİNÇER’e ait ‘Süreklileşen Olağanüstü Halde Hesap Verebilirlik Alanının Daralması ve “Kanuni” Sorumsuzluk Rejimi’ konulu, ÇAĞATAY ŞAHİN’e ait ‘Tıp Fakültelerinde Kadavra Eksikliği ve Üniversitelerin Açtıkları Kadavra Alım İhaleleri Üzerine Bir Değerlendirme’ konulu makalelerdir.  

Ödüller 5 Mayıs 2023'te yapılacak törenle sahiplerine verilecektir.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu:

Prof. Dr. Korkut Boratav, Av. Gürkan Altun, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Ali Rıza Aydın, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay, Av. Ümit Altaş