Yayın tarihi: 5 Mayıs 2021 - 08:58

Basına ve Kamuoyuna!

HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Değerlendirme sürecini tamamlayan Ödül Seçici Kurulu, 2021 YILI HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜNÜ DİSK Araştırma Merkezi tarafından yayına hazırlanan ve Editörlüğünü Aziz Çelik’in yaptığı “DİSK TARİHİ Kuruluş-Direniş-Varoluş, 1. Cilt (1967-1975)” isimli kitaba vermiştir.

Akademik Destek Ödülü bu yıl iki eser arasında paylaştırılmıştır. Söz konusu eserler;

  • Burak Yücekaya’ya ait “Hukukun Piyasalaşma Uğrağı Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk Kurumu” konulu yüksek lisans tezi,
  • Melike Orçin’e ait Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türk Hukukunda Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya ile İletişim Kurma Hakkı” konulu yüksek lisans tezidir.

Seçici Kurul Teşvik Ödülü bir esere verilmiştir. Söz konusu eser;

  • Volkan Bora Uğur’a ait  “Sanatın Mülkiyeti”  konulu makaledir.

 

Ödül töreni bu sene içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle zoom üzerinden online olarak 6 Mayıs’ta davetliler ile gerçekleştirilecektir.

Çelenk ailesi ve Seçici Kurul üyeleri olarak özgür ve sağlıklı yarınlarda ve birçok yeni eserle 2022 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri töreninde buluşmak üzere…

 

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu 

Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Ali Rıza Aydın, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Av. Dr. Başar Yaltı, Av. Erşen Sansal, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay